חשבון מושעה
חשבון זה הושעה, עקב אחת מהסיבות הבאות:
עבירה על אחד או יותר מתנאי השירות.
אי תשלום עבור השירות.

נא הסדר את הנושא מול אחד מנציגי החברה בהקדם.